Navaia kehittää tekoälypohjaisia ratkaisuja teollisuuden ongelmiin. Ratkaisuillamme pystymme tehostamaan ja automatisoimaan asiakasyritystemme toimintaa ja siten vähentämään kustannuksia. Ensimmäiset ratkaisumme automatisoivat teollisuuden tarjouslaskentaa sekä parantavat valmistettavuuteen vaikuttavien virheiden havaitsemista teknisistä piirustuksista. 

Tuomme teollisuuteen uuden liiketoimintaprosessin: Design – See price – Order. Tavoitteemme on ketteröittää teollisuuden toimijoiden ja heidän alihankkijoidensa toimintaa palveluilla, joiden ytimessä on avoin näkyvyys suunnittelijan ja valmistuksen välillä. Mielestämme suunnittelijalla pitää olla mahdollisuus nähdä suunnitteluratkaisujensa kustannusvaikutus heti, eikä vasta tarjouspyyntökierroksen yhteydessä. 

Tarjouslaskennan automatisointi ohutlevy- ja kokoonpanoteollisuudessa nopeuttaa tarjouspyyntöön vastaamista jopa viikoilla ja vähentää tarjouksen laatimiseen kuluvaa aikaa jopa 90 %. Olemme tuomassa samaan innovaatioon perustuvat ratkaisut sovitettuna mm. konepaja-, infra- ja rakennustoimialojen tarpeisiin.  

Olemme myös avaamassa verkkopalvelua teknisissä piirustuksissa kuvattujen kappaleiden valmistettavuuden tarkistamiseen. Teollisuuden sopimusvalmistajat saavat suunnittelupiirustuksia, joissa olevia kappaleita ei ole mahdollista valmistaa niissä olevien suunnitteluvirheiden tai puutteiden vuoksi. Palvelumme tunnistaa yleisimmät, aluksi ohutlevykappaleiden, suunnitteluvirheet ja raportoi ne käyttäjälle. Mekaniikkasuunnittelijalle ja ostajalle tämä mahdollistaa huomattavan ajan säästön, kun valmistettavuus on selvitetty ja dokumentit viimeistelty ennen tarjouspyynnön lähettämistä sopimusvalmistajille. Myös suunnitteluratkaisujen vaikutus valmistuskustannuksiin tulee paremmin esille.  

Navaian missio 

 • Liiketoimintaprosessin muutos: RFQ – Quote – Order -prosessin sijaan -> Design – See price – Order 
 • Lisääntynyt tehokkuus valmistusteollisuudessa – tuotannon aloittaminen jopa viikkoja nopeammin suoraviivaisen tilausprosessin ansiosta 
 • Tietoon perustuva päätöksenteko – yritykset tietävät paremmin, mitkä todelliset valmistuskustannukset ovat  
 • Innovaatioiden kiihdyttäminen – tiiviimpi yhteistyö valmistavan teollisuuden toimijoiden kesken yhteisten Navaia-palveluiden avulla 

Navaian visio 

 • Valmistavan teollisuuden toimijat eivät enää pyöritä tarjouspyyntöjä – he tietävät oikean hinnan ja voivat tehdään tilauksen automaattisesti. 
 • Suunnittelijat näkevät suunnitteluratkaisujensa kustannusvaikutuksen jo suunnitteluvaiheen aikana 
 • Suunnitteluvirheet ovat menneen talven lumia – Navaia-ohjelmisto havaitsee ne ja ilmoittaa niistä käyttäjälle. 

Ratkaisut

Navaian SaaS-palvelu automatisoi tarjousten kustannuslaskennan. Palveluun syötetään tarjouspyyntö ja Navaia analysoi sen sisällön tekoälyn avulla. Palvelu integroidaan tarvittaessa asiakkaan ERP:iin, josta saadaan asiakaskohtaisia tietoja.  

Tarjouspyynnön perusteella suoritetaan  

 1. Valmistettavuuden tarkistus 
 1. Valmistusvaiheiden listaus 
 1. Tuotantokustannusten laskeminen 
 1. Tuotantosuunnitelman laatiminen 

Tämän vaiheen jälkeen Navaian käyttäjä pystyy hyväksymään tarjouksen ja lähettämään sen omalle asiakkaalleen.  

Navaian palvelu oppii tehdyistä tarjouksista ja pystyy niiden perusteella tarjoamaan tarkempia kustannusarvioita tulevaisuudessa. Palvelu on tietoturvallinen ja eri asiakkaiden tiedot pidetään tiukasti erillään. 

Navaia team

info@navaia.com
Heikki Sarajärvi

Heikki Sarajärvi

chairman, entrepreneur
Jukka Kärkimaa

Jukka Kärkimaa

chief data scientist

Advisors

Mikko Fiskaali, Stremet Oy
Seppo Heikura, board professional

Contact

info@navaia.com

Give us a ring

+358 40 546 1661